Tượng Di Lặc Bọc Vàng 24K

800.000

Tượng Di Lặc Vàng 24K

Loại vàng:  mạ vàng 24K

Kích thước: `

Màu sắc : vàng

Kích thước :

Mua ngay
Chất liệu

Màu Sắc