Banerkc

BẢNG GIÁ KIM CƯƠNG TẤM THIÊN NHIÊN NƯỚC 1 E D F

Size

 Giá lẻ 

Size

Giá lẻ

0.8

120,000

2.0

720,000

0.9

123,000

2.1

780,000

1.0

127,000

2.2

 870,000

1.1

135,000

2.3

885,000

1.2

187,000

2.4

1,065,000

1.3

225,000

2.5

1,440,000

1.4

262,500

2.6

1,695,000

1.5

300,000

2.7

1,920,000

1.6

375,000

2.8

2,100,000

1.7

435,000

2.9

2,685,000

1.8

525,000

3.0

 2,895,000

1.9

600,000

3.1

3,285,000

3.2

3,900,000

Bảng giá chỉ áp dụng cho số lượng