Hiển thị 16 kết quả

Vòng tay từ các hạt chuỗi đều nhau, mix thêm charm bạc hoặc vàng hoặc các chi tiết khác giúp tăng  thêm vẻ đẹp cho vòng tay