Tượng Phật Di Lặc Đá Ruby Nhiên MTR10

990.000

Tượng di lặc đá ruby thiên nhiên

  • Trọng lượng : 6-9cts tuỳ theo tượng
  • Kích thước :10-12 (mm) tuỳ theo tượng
  • Màu sắc : đỏ
Chất liệu

Màu Sắc

khac rong