Tượng Di Lặc Corindon Sapphire Nặng Gần 500KG ( Đã Bán)

400.000.000

Sản phẩm đã bán, nếu quý khách muốn đặt tượng với kích thước tương tự liên hệ VNJ theo số 070 8877 999

Tạm hết có thể đặt lại

Kích thước 50 × 100 mm