Mặt Phật Di Lặc Bọc Vàng Trắng Đá Ruby MTR3

6.990.000

  • Tượng Phật Di Lặc bọc vàng trắng chế tác từ đá ruby thiên nhiên
  • Trọng lượng: Vàng trắng 14K – 1 chỉ
  • Trọng lượng tượng : 49 ct
  • Kích thước tượng : 4.5 x 2,5cm
  • Màu sắc : Màu hồng
Chất liệu

Màu Sắc

,

Mệnh

, , , ,

khac rong