Tượng Xông Trầm Hương T07

749.000

Trọng lượng 100 carat
Kích thước

Mặc định

khac rong