Tỳ Hưu Sapphire Green MTS4

Liên hệ

Trọng lượng 100 carat
Kích thước

Mặc định

khac rong