Chuỗi Vòng Ngọc Trai VCTN12

1.000.000

Chuỗi Vòng Ngọc Trai VCTN12

Kích thước:

Màu sắc trắng

Mix charm bạc

Mua ngay
Chất liệu

Mệnh

, , , ,