Chuỗi Thạch Anh Hồng Mix Ngọc Trai VCTN8

1.200.000

  • Chuỗi Ngọc Trai Mix Thạch Anh Hồng VCTN6
  • Đá thiên thạch anh hồng thiên nhiên
  • Ngọc trai thiên nhiên
  • Charm bạc 925 cao cấp
  • Sản phẩm được VNJ mix trực tiếp bạn có thể sử dụng làm vòng tay hoặc vòng cổ
Chất liệu

,

Màu Sắc

,

Mệnh

, ,

khac rong