Chuỗi Ngọc Trai Mix Thạch Anh Xanh VCNT7

700.000

Chuỗi Ngọc Trai Mix Thạch Anh Xanh VCNT7

Đá thạch anh xanh và đá mã não thiên nhiên được mài hình trụ tròn

Đá Peridot mài giác thiên nhiên

Ngọc trai thiên nhiên nước ngọt

 

khac rong