Mặt Dây Chuyền Đá Topaz MDT7

2.500.000

Trọng lượng 100 carat
khac rong