Chuỗi Ngọc Trai Mix Thạch Anh Hồng VCTN6

700.000

Chuỗi Ngọc Trai Mix Thạch Anh Hồng VCTN6

Đá thiên thạch anh hồng nhiên mài giác

Ngọc trai thiên nhiên

Sản phẩm được VNJ mix trực tiếp bạn có thể sử dụng làm vòng tay hoặc vòng cổ

Chất liệu

,

Màu Sắc

,

Mệnh

, ,

khac rong