Chuỗi Vòng Ngọc Bích Hạt Tròn Mix Đốt Trúc VDN02

2.800.000

Chuỗi vòng ngọc bích đốt trúc mix hạt tròn 8mm với chất đá cao cấp không ruồi được chọn lọc rất kỹ bởi VNJ mang đến một sản phẩm chất lượng

Chất liệu

Màu Sắc

Mệnh

,

Danh mục:
khac rong