Chuỗi Vòng Thạch Anh Hồng VIP VDQH

600.000

600.000


  • 6 mm
  • 8 mm
  • 9 mm
  • 10 mm
  • 12 mm
  Xóa
  Mua ngay
  Trọng lượng100 g
  Chất liệu

  Thạch Anh Hồng

  Màu Sắc

  Hồng

  Mệnh

  Mệnh Hỏa, Mệnh Thổ

  Kích thước:

  6 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 12 mm