Chuỗi Vòng Thạch Anh Hồng VIP VDQH

600.000

600.000
  • 6 mm
  • 8 mm
  • 9 mm
  • 10 mm
  • 12 mm
Xóa
Mua ngay
Trọng lượng100 g
Chất liệu

Thạch Anh Hồng

Màu Sắc

Hồng

Mệnh

Mệnh Hỏa, Mệnh Thổ

Kích thước:

6 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 12 mm