Vòng Tay Mắt Hổ Vàng VDMH

350.000

350.000
Trọng lượng N/A
Kích thước:

8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 14 Li, 16 mm

Chất liệu

Màu Sắc

Mệnh

Mã: N/A Danh mục:
khac rong