Chuỗi Vòng Thạch Anh Dâu Hồng VDQD1

600.000

600.000

Chuỗi vòng thạch anh dâu hồng

Chất liệu : đá thạch anh hồng dâu
Chế tác : Đá thiên nhiên, được VNJ chế tác trực tiếp
Kích thước : 6mm 8mm 10mm 12mm

Mua ngay
Trọng lượng N/A
Kích thước:

6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm

Chất liệu

Màu Sắc

Mệnh

,

Mã: VDQD1 Danh mục: