Chuỗi Ngọc Trai Mix Peridot Thiên Nhiên VCNT5

1.200.000

Chuỗi Ngọc Trai Mix Peridot Thiên Nhiên VCNT5

Đá thiên nhiên không phải đá xử lý

Tùy chọn

  • vòng ngọc trai trai mix peridot
  • vòng peridot mix ngọc trai

Sản phẩm được VNJ mix trực tiếp bạn có thể sử dụng làm vòng tay hoặc vòng cổ

Chất liệu

,

Màu Sắc

,

Mệnh

, ,

khac rong