Mặt dây chuyền đá thạch anh ưu linh MDU1

450.000

Mặt dây chuyền đá ưu linh đỏ 

Hợp cho bạn mệnh Hoả, mệnh Thổ 

 

Trọng lượng 100 carat
Chất liệu

khac rong