Vòng Thạch Anh Ưu Linh Nguyên Khối VKU1

2.990.000

Vòng thạch anh ưu linh nguyên khối với chất đá cao cấp loại một được VNJ chế tác từ đá thiên nhiên mang lại một sản phẩm cao cấp nhất thị trường

Chất liệu

khac rong