Tỳ Hưu Phong Thuỷ Ngọc Bích Nerphite Thiên Nhiên MTN18

790.000

Tỳ Hưu Phong Thuỷ Ngọc Bích Nerphite

Chất liệu đá ngọc bích (nerphite) thiên nhiên được chọn lọc.

Kích thước 1,5 x1,0 cm

 

Chất liệu

Màu Sắc

Mệnh

,

khac rong