Bonsai Tourmaline Thác Trầm BST1

Liên hệ

Trọng lượng 30000 cts
Kích thước

Mặc định