Tượng Phật Di Lặc Đá Hổ Phách

500.000

Tượng phật di lặc đá hổ phách
Màu sắc: Vàng
Kích thước: Đang cập nhật
Trọng lượng: đang cập nhật
Chế tác cắt mài trực tiếp bởi VNJ

Chất liệu

khac rong