Tượng Phật Di Lặc Sapphire Blue Cao Cấp TS2

11.990.000

Tượng di lặc sapphire blue thiên nhiên nước 1 cao cấp tạc tay tỉ mỉ

Kích thước: 38x26mm

Mua ngay
Chất liệu

Màu Sắc