Nhẫn cưới NC03

Liên hệ

  • Nhẫn cưới NC001
  • Chất liệu vàng 18k
  • Hạt đá sapphire blue
Chất liệu

Màu Sắc

Mệnh

,

khac rong