Nhẫn Ngọc Xanh Nguyên Khối Đá Serpentine Size Nhỏ

299.000

Nhẫn ngọc xanh nguyên khối nguyên khối đá serpentine thiên nhiên

Màu sắc : xanh ngọc

Kích thước bề ngang 8mm

Bạn vui lòng ghi đường kính nhẫn muốn đặt vào phần đơn hàng

Chất liệu

Màu Sắc

Mệnh

,

khac rong