Nhẫn Nam Đá Sapphire Mix Thạch Anh Trắng NM18

Liên hệ

Bạn người mệnh thủy muốn kiếm kiểu mẫu nhẫn nam nổi bật. Hôm nay VNJ xin giới thiệu đến các bạn mẫu nhẫn nam đá chủ Topaz Trắng mix sapphire Hero xanh rất hợp với những bạn mệnh thủy và mệnh kim

Chất liệu

,

Màu Sắc

,

Mệnh

,

Danh mục:
khac rong