Mặt Phật Bản Mệnh Thạch Anh Trắng MTQW1

600.000

Mặt dây chuyền bản mệnh – Phật hộ mệnh cho 12 con giáp

Mặt dây chuyền tạc trên đá thạch anh trắng thiên nhiên

Kích thước 3,5cm x 4,5cm

Mua ngay
Kích thước

Mặc định