Diện Phật Ruby Thiên Nhiên MTR11

Liên hệ

Mặt dây diện Phật Ruby thiên nhiên

Kích thước:  Trong phần mô tả theo từng mẫu

Trọng lượng: Trong phần mô tả theo từng mẫu

Đây là sản phẩm được VNJ chạm trực tiếp từ đá ruby thiên nhiên

Phù hợp: mặt dây chuyền, mặt nhẫn, charm, trưng bày phong thủy

Mua ngay
Chất liệu

Màu Sắc