Tượng Thích Ca Mâu Ni Đá Ngọc Bích MTJ2

4.000.000

Tượng Thích Ca Mâu Ni Đá Ngọc Bích

Kích thước: 51*25cm

Sản phẩm đã kèm giấy kiểm định giúp bạn yên tâm về sản phẩm

Chất liệu

Màu Sắc

,

khac rong