Mặt Dây Chuyền Đá Topaz Blue MDT4

Liên hệ

Mặt dây chuyền đáTopaz Blue

  • Đá được gia công trực tiếp tại xưởng của VNJ
  • Sản phẩm được thợ bạc VNJ tự tay làm thủ công
Kích thước

Mặc định

khac rong