Mặt Dây Mã Não Nâu Đỏ MDMN2

249.000

249.000

Mặt dây mã não nâu đỏ thiên nhiên được cắt hình chữ nhật

Kích thước 2cm x 1,5cm đeo kèm khoen và dây vải

Có thể khắc tên lên sản phẩm hoặc bọc bạc

Chất liệu

Màu Sắc

Mệnh

, ,

khac rong