Chuỗi Đá Peridot Xanh Siêu Trong DVP1

180.000

180.000

Đá peridot vụn đã khoan lỗ xỏ chuỗi dây

Bạn sử dụng để làm đồ handmade, mix vòng tay, đá thanh tẩy

Mang theo bên người để cải thiện chỉ số bovis cho mệnh mộc, hoả

Chuỗi dài 40cm hoặc 80cm

Mua ngay
Chất liệu