Chuỗi Đá Thạch Anh Trắng Vụn Siêu Trong

120.000

Đá thạch anh trắng vụn đã khoan lỗ xỏ chuỗi dây

Bạn sử dụng để làm đồ handmade, mix vòng tay

Mang theo bên người để cải thiện chỉ số bovis cho mệnh thuỷ, kim

Chất liệu

khac rong