Thạch Anh Tím Vụn

160.000

  • Giá tính trên đơn vị 1kg
  • Quý khách có nhu cầu mua lẻ 0,5kg phụ thu thêm 10.000đ


    Mua ngay