Vòng Tay Ngọc Trai VCNT16

Liên hệ

Loại sản phẩm Vòng Tay Ngọc Trai VCNT16
Đá chủ Ngọc trai thiên nhiên
Chất liệu Bạc 925
Chất liệu

Mệnh

, , , ,

khac rong