Tượng Quan Âm Đá Ruby Thiên Nhiên MTR8

Liên hệ

Tượng quan âm đá ruby thiên nhiên

Kích thước: 36.98*24.92*9.89

Trọng lượng: 105.2ct

Đá thiên nhiên 100% không xử lý, miễn phí kiểm định theo yêu cầu của khách hàng

Mua ngay