Tượng Quan Âm Ruby Thiên Nhiên MTR9

Liên hệ

Chất liệu : Ruby thiên nhiên

Kích thước: 35.20*27.57*8.34

Trọng lượng: 70.09ct

Miễn phí giám định theo yêu cầu của khách hàng

Chất liệu

Màu Sắc

khac rong