Nhẫn Vàng Hồng Mix Full Kim NM91

Liên hệ

Nhẫn vàng hồng full kim cương với thông số đá như sau :

Loại Đá Quý Kích Thước (mm) Số Lượng
Đá chủ 8,00 x 8,00 1
Đá tấm tròn 2,90 x 2,90 1
Đá tấm tròn 1,80 x 1,80 4
Đá tấm tròn 2,70 x 2,70 14
Đá tấm tròn 2,80 x 2,80 4
Đá tấm tròn 1,30 x 1,30 34
Đá tấm tròn 1,50 x 1,50 28
Baguette 4,00 x 2,00 10
Mã: NM91 Danh mục: ,
khac rong