Nhẫn Nam Rồng Đá Ruby NM23

1.800.000

1.800.000
  • VNJ chế tấc từ đá ruby thiên nhiên
  • Nhẫn rồng được VNJ gia công trực tiếp bằng mẫu 3D
  • Thoải mái giám định tại các trung tâm giám định


    Xóa
    Mua ngay
    Chất liệu