Nhẫn Mã Não Rêu Nguyên Khối Bản Vuông

999.000

Nhẫn mã não rêu nguyên khối vân huyết được VNJ tuyển chọn chế tác trên nền đá mã não rêu cao cấp vân huyết có độ trong cao với tùy chọn vân huyết và không vân huyết

Chất liệu

khac rong