Nhẫn Mã Não Đỏ Nguyên Khối

399.000

Nhẫn mã não đỏ nguyên khối thiên nhiên100%

Đặt hàng sản phẩm bạn ghi chú nitay trong phần ghi chú đơn hàng, Nếu bạn chưa biết cách đo ni tay có thể đo ni tay tại đây

Chất liệu

Màu Sắc

khac rong