Mặt Dây Chuyền Đá Ngọc Lam Turquoise Mix Chùm Nho- MDNL1

350.000

Mặt dây chuyền đá ngọc lam Turquoise mix chùm nho

Kích thước đá  3ly và chất liệu bạc cao cấp

Chiều cao 3cm ( tính cả khoen) ngang 1.5cm

Chất liệu

Màu Sắc

Mệnh

,

khac rong