Đá Rubellite – Tourmaline Đỏ Thiên Nhiên Chữ Nhật

Liên hệ

Đá Rubellite – Tourmaline Đỏ

Kích thước : Tuỳ chọn

Kiểu mài Vuông, chữ nhật

Trọng lượng :

Đá thiên nhiên 100% không phải đá xử lý

Mua ngay
Chất liệu

Màu Sắc

Danh mục: Từ khóa: