Đá Rubellite – Tourmaline Đỏ Thiên Nhiên Mài Oval

Liên hệ

Đá Rubellite – Tourmaline Đỏ

Kích thước : Tuỳ chọn

Kiểu mài Oval

Trọng lượng :

Đá thiên nhiên 100% không phải đá xử lý

Mua ngay
Chất liệu

Màu Sắc

Danh mục: Từ khóa: