Đá Ngọc Đế Quang Thiên Nhiên Mài Cabochon VJD1

3.000.000

Mua ngay
Chất liệu