Lắc Tay Vàng Trắng Phúc Lộc Thọ

Liên hệ

  • Lắc tay vàng trắng – Phúc Lộc Thọ
  • Đá chủ: Sapphire đen, Ngọc Đế Quang, Lapis Lazuli
  • Đá thiên nhiên VNJ mài trực tiếp
  • Chất liệu: Vàng trắng 14K
  • Trọng lượng: 2.16 chỉ
Chất liệu

, ,

khac rong