Tượng Bồ Tát Gốm Tử Sa Kèm Đế Màu Xanh

2.800.000

Mua ngay
Kích thước 20 × 37 × 50 mm