Trụ Đá Fluorit Tinh Thể Đa Sắc TDP2

299.000

299.000

Trụ Đá Fluorit thiên nhiên Thoải mái giám định
Màu đa sắc với chất đá loại 1
Sản phẩm có sẵn tại cửa hàng với size lớn và nhỏ

Mua ngay
Chất liệu

Lựa chọn

Size lớn, Size nhỏ