Ruby Hồng Cánh Sen Trong Suốt Mài Trơn – VJR6

Liên hệ

Ruby Hồng Cánh Sen

Kiểu mài: Mài trơn

Màu sắc: Hồng

Độ trong: Trong suốt

Kích thước: 7.46*6.44*6.05

Trọng lượng : 2.1ct

Chất liệu

Màu Sắc

Mã: VJR6 Danh mục: